Framgång

Först måste man vara på det klara med vad framgång är. Den bästa definitionen jag har kommit fram till är: ”att slutföra det man planerar att göra”.
Med den definitionen klar för oss kan vi se skillnaden mellan framgång och misslyckande:

Om du lägger upp en plan och följer den kommer du bli framgångsrik. Om du lägger upp en plan, men inte följer den så kommer du att misslyckas.

Detta ger oss en måttstock att mäta vår framgång varje dag under vårt liv. I slutet av varje dag kan vi säga: ”Jag har lyckats” eller ”Jag har misslyckats”.
Det här kan tyckas självklart för dig, men endast 85% av befolkningen gör som de planerat.
Jag har frågat flera personer vad de tycker att framgång är. En person sa: ”-Framgång är att tjäna massor av pengar”.
En annan sa att framgång är att ”Uppnå dina mål”. Ett ovanligt svar var: ”Att göra andra avundsjuka.” Slutligen var ett svar att: ”Gör det du sagt att du ska göra, och gör det med glädje.”

Kraften hos daglig disciplin är STOR. Om du sätter upp mål och jobbar mot dem dagligen kommer effekten bli att du tränar upp en vana att lyckas. En författare som
skriver en sida varje dag, kommer att ha skrivit bra över 300 sidor efter ett år. Om han eller hon inte skriver varje dag, tappar de inspiration och vanan att skriva.
Motivation är vad som sätter igång ditt arbete, vanan är det som håller igång det.

Framgång är resultatet av att hela tiden ta steg mot våra viktigaste mål.